Brug af IKT i min undervisning på DTU

 

Jeg har brugt IKT i følgende kurser:

1) Brug af IKT i undervisningslokalet

I de sidste par år har vi på diplomuddannelsen i kemi haft et undervisningslokale med en PC og en projektor i loftet. Dette har muliggjort, at jeg som underviser på skift har gennemgået stof (fortrinsvis opbygning af et edb-program) og hjulpet de studerende med øvelser i programmering.

2) Eksamen med PC’er

Fra december 1994 har jeg afholdt eksamen med brug af PC’er. Det har været eksamen i regneark og programmeringssproget Pascal - fra december 2000 også i matematikprogrammet Maple. De studerende har afleveret deres besvarelser på en diskette.

3) Kommunikation mellem underviser og studerende

4) Samarbejde mellem studerende

5) Internet formidlet undervisningsmateriale


© Copyright Gunnar Johansen
Denne sides indhold er udarbejdet den 17/10 2001 og er skrevet i XHTML 1.0 og CSS 2.
Min e-post-adresse er her. (Husk at rette (a) til @)
URL: http://www.gunnarjohansen.dk/gj-ikt.htm deret